Thông tin công trình đền thánh

Bài 1: CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG LA VANG

Tháng 4 năm 2012, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Xuân Lộc quyết định khởi công việc xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang, thuộc Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam ủy thác cho Đức cha Phanxico Savie Lê Văn Hồng, Giáo phận Huế thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam làm "Chủ đầu tư", Đức Cha Mattheo Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Nghệ thuật Thánh phụ trách phần kỹ và mỹ thuật, Linh mục Giacobe Lê Sỹ Hiền, Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang làm "Trưởng Ban Quản lý Dự án".

Tháng 10 năm 2012, trong phiên họp thường niên tại Thanh Hóa, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bổ nhiệm một BAN KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG gồm:

1. Trưởng ban kiêm đặc trách thi công: Đức TGM Phanxico Savie Lê Văn Hồng, Giáo phận Huế.

2. Phó trưởng ban đặc trách kiến trúc: Đức Cha Mattheo Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Nghệ thuật Thánh Hội đồng Giám mục Việt Nam.

3. Phó trưởng ban đặc trách tài chính: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hoá và Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng.

Ban Kiến thiết Đền Thánh La Vang, được sự chấp thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Đại hội XII diễn ra tại Sài Gòn ngày 7 tháng 10 năm 2013 đã quyết định thành lập UỶ BAN VẬN ĐỘNG QUỸ KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đặc trách.

Ngày 15 tháng 8 năm 2012, ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, ngày truyền thống hàng năm của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, trước sự chứng kiến của hàng trăm ngàn tín hữu từ khắp nơi tụ về, Đức Cha Phero Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam và 17 vị Giám mục khác đến từ các Giáo phận ở Việt Nam, đã long trọng cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang. Công trình được bắt đầu ngay sau ngày đại hội này.

 

Ban QLDA

Admin

Các tin khác:

Video
Tin mới