Thông tin công trình đền thánh

Bài 3: THI CÔNG CÔNG TRÌNH – TỔNG QUÁT

Vì tính chất đặc thù của công trình cũng như hoàn cảnh việc xây dựng cụ thể tại Việt Nam, Ban Quản Lý Dự án phân chia công trình theo 5 giai đoạn, mục đích gói gọn từng phần công trình, dễ dàng trong việc chuẩn bị, chủ động được trong phần giám sát, lượng giá công việc, thanh toán và thanh quyết toán.

Sơ đồ phân chia giai đoạn thi công và tiên lượng dự toán công trình:

xem khổ rộng hơn
 

Các đơn vị được chỉ định tham gia thi công theo từng giai đoạn (cho đến hiện nay):

-          Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Kiến Lương phụ trách phần thi công.

-          Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Nam phụ trach phần Giám sát.

-          Công ty TNHH Xây dựng Công trình Công nghiệp Quốc Thái An (NAINCONS) phụ trách phần tư vấn quản lý dự án.

-          Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 429 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Nam (ISO 9001:2008) phụ trách phần thí nghiêm và kiểm tra chất lượng vật liệu xây dưng.

Một số bộ môn đặc biệt được phối hợp thi công bởi các công ty:

-          Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Việt Thương phụ trách phần thi công hệ thống âm thanh và truyền hình.

-          Công ty TNHH Thương mại Ánh sáng Sơn Anh phụ trách phần thi công hệ thống chiếu sáng mỹ thuật công trình.

Ban QLDA

Admin

Các tin khác:

Video
Tin mới