Thông tin công trình đền thánh

Bài 4: THI CÔNG CÔNG TRÌNH - GIAI ĐOẠN 1

Thi công phần móng cọc công trình. Từ ngày 14/03/2013 đén ngày 15/08/2013. Đơn vị thi công thực hiện các công việc:

- Đúc cọc tại chỗ.

- Khoan dẫn và ép cọc theo thiết kế: 1.343 cọc.

Công trình sử dụng:

- 2.500 khối đất đào.

- 2.100 khối bê tông.

- 130 tấn thép các loại.

- Máy thi công: 2 máy ép cọc và tải ép 200 tấn, và các máy móc khác như máy đào, ô tô vận chuyển, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, cùng một số máy khác.

Tổng mặt bằng hầm 2:

Đúc cọc BTCT tại chỗ       

Đổ bê tông cọc BTCT

Thiết bị ép cọc           

     

 Thí nghiệm nén mẫu bê tông

   Cọc BTCT     

Một móng cọc điển hình

 

 

Ban QLDA

Admin

Các tin khác:

Video
Tin mới