Danh sách các Ân nhân

Danh sách Ân nhân dâng cúng - Tháng 02/2013

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

STT

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

NGÀY

001

Ngoi Van Le

USA

300 

USD

02/02/2013

002

Nguyễn Ty

Gx.Thăng Long-Sài Gòn

1,000,000

VND

02/02/2013

003

Dung Trần

USA

1,000,000

VND

02/02/2013

004

Gđ. Phạm Thị Phượng

Sài Gòn

10,000,000

VND

02/02/2013

005

Phạm Thị Viện

Canađa

50 

CAD 

02/02/2013

006

Vũ Duy Ty

 

1,000,000

VND

03/02/2013

007

Maria Bình Thuỷ

Hà Tĩnh

5,000,000

VND

03/02/2013

008

Anna Nguyễn Thị Thính

Canađa

10,000,000

VND

03/02/2013

009

Nguyễn Văn Khải

Q.Tân Bình-Sài Gòn

1,000,000

VND

03/02/2013

010

Đinh Thị Hồng Nguyệt

Đà Lạt

1,000,000

VND

03/02/2013

011

Nguyễn Thị Hải

Gx.Đốc Sơ

10,000,000

VND

03/02/2013

012

Nguyễn Tỵ

P13-Q11-TPHCM

1,000,000

VND

03/02/2013

013

Maria Nguyễn Thị Ngát

 

 100

USD

03/02/2013

014

Thành Minh Khang

92/4Kp10 P Tân Biên - BH -ĐN

5,000,000

VND

03/02/2013

015

Maria Bùi Thị Thanh

Thanh Hoá

2,000,000

VND

03/02/2013

016

Một người dấu tên

 

1,000,000

50 USD

VND

03/02/2013

017

Têrêsa Trần Thị Diễm Phương

 

2,000,000

VND

03/02/2013

018

Bà Phương hải

Sài Gòn

10,000,000

VND

04/02/2013

019

Trương Kim Anh+Thanh

Gx.Tân Phú

5,000,000

VND

04/02/2013

020

Têrêsa Lê Trúc An

Sài Gòn

5,000,000

VND

04/02/2013

021

Một người dấu tên

 

1,000,000

VND

05/02/2013

022

Một người hành hương

Sài Gòn

3,000,000

VND

06/02/2013

023

Lê Thị Nhường

An Bằng

500 

EURO 

12/02/2013

024

Gđ. Nguyễn Trải

Nha Trang

200,000,000

VND

15/02/2013

025

Một người dấu tên

 

2,000,000

VND

15/02/2013

026

Gđ. Phượng Cúc

Úc

1,000

AUD 

16/02/2013

027

Một người dấu tên

 

2,000,000

VND

16/02/2013

028

Nguyễn Thị Hồng

USA (Hà Úc)

100 

USD

17/02/2013

029

Giuse Đặng Văn Trí

Biên Hoà

1,000,000

VND

18/02/2013

030

Maria Trương Thị Nong

Gx.Thanh Bình-ĐN

1,000,000

VND

18/02/2013

031

Một người hành hương

Hố Nai

Chỉ 

18/02/2013

032

Một Gđ

Bà Rịa-Vũng Tàu

2,000,000

VND

18/02/2013

033

Anh chị Ngọc Hạnh

Texas

10,000,000

VND

21/02/2013

034

Đoàn Xe Lăn

Hố Nai

1,500,000

VND

21/02/2013

035

Gđ: Anê - Maria

Hố Nai

 100

USD

21/02/2013

036

Phạm Thị Thanh Trúc

Lương dân - Đà Nẵng

5,000,000

VND

23/02/2013

037

Gđ Hồ Thị Minh

Qua S2 Chantal

300

USD

24/02/2013

038

Gđ Anh chị Lan Phước

Qua S2 Chantal

500

USD

24/02/2013

039

Nguyễn Thị Nga

Hoa Kỳ

300

USD

24/02/2013

040

Ô B Trần Văn Phán

GX: Phước Hải - Nha Trang

200

USD

27/02/2013

TỔNG CỘNG: 

299,500,000 VND

1,950 USD

50 CAD

500 EURO

1,000 AUD

1 Chỉ vàng

2/28/2013

 

Admin

Các tin khác: