Danh sách các Ân nhân

Danh sách Ân nhân dâng cúng - Tháng 03/2013

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

STT

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG

ĐỊA CHỈ

TIỀN VNĐ

USD

NGÀY

001

Maria Nguyễn Thị Hoàng Oanh

 

2,000,000

VND

03/03/2013

002

Maria Tuyết + Chính

 

1,000,000

VND

03/03/2013

003

Một ngươi dấu tên

 

3,000,000

VND

03/03/2013

004

Phêrô Trịnh Tiếng

Phú Thọ - Bùi Chu

1,000,000

VND

03/03/2013

005

Một ngươi hành hương

 

 300

 AUD

03/03/2013

006

Một người dấu tên

 

1,000,000

VND

03/03/2013

007

Anton Nguyễn Văn Toàn

Sài Gòn

1,000,000

VND

03/03/2013

008

Joseph Nguyễn

Sài Gòn

2,000,000

VND

03/03/2013

009

Nguyễn Thị Mai

Đốc Sơ - Huế

1,000,000

VND

04/03/2013

010

Maria Đoàn Thị Hạnh

 

1,000,000

VND

04/03/2013

011

Nguyễn Anh Tuấn

23810 Rail Racl acce Plagifim

 300

USD

04/03/2013

012

Maria Nguyễn Thị Thanh Thảo

USA

1,000,000

VND

04/03/2013

013

Maria Vũ Thị Kim Ngân

Sài Gòn

10,000,000

VND

04/03/2013

014

Anh Chị Linh

GX: Hải Sơn - Bà Rịa

 40,000

 YEN

04/03/2013

015

Anh chị Tuấn - Bảo

GX: Hải Sơn - Bà Rịa

5,000,000

VND

04/03/2013

016

Phạm Nguyên Vũ

Công Ty TNHHMT - HCM

5,000,000

VND

04/03/2013

017

Cao Minh Tâm-Ng. Thị Xuân

Tân Phú-Sài Gòn

10,000,000

VND

3/4/2013

018

Maria Đỗ Thị Hương Khánh

 

2,000,000

VND

3/4/2013

019

Công Ty TNHHMTV Bửu Diệp

401A - Makhe - BMT - Đăklăk

1,000,000

VND

05/03/2013

020

Nguyễn - Thành - Nhung - Quỳnh

16892NeSchuyerct-Portrand or97230

2,000,000

VND

05/03/2013

021

Một Giáo Dân

 

1,000,000

VND

05/03/2013

022

Hoàng Văn sỹ

075LêHồngPhong-Duyên Hải-LàoCai

1,000,000

VND

05/03/2013

023

Một người hành hương

 

1,000,000

VND

05/03/2013

024

Lê Đinh Hòa Thành công

 

5,000,000

VND

05/03/2013

025

Một người chuyển tài TGM SGon

Xơ Duyên Sa nhận

 2,000

USD

3/5/2013

026

Gx Xóm Mới - Sài Gòn

Xơ Duyên Sa nhận chuyển gởi

20,000,000

VND

3/6/2013

027

Lãnh sứ Hoa Kỳ

 

 1,000

USD

3/6/2013

028

Gia đình Hồng Anh

Gx Huyện Sỹ-Sài Gòn

10,000,000

VND

3/7/2013

029

Xuân Nguyễn

USA

1,000

USD

3/8/2013

030

Cha giáo Sư Triết

Xuân Lộc

60,000,000

VND

3/9/2013

031

Cha Trần Cao Lộc

Sài Gòn - thuộc Giáo Phận Huế

 20

Chỉ 

3/9/2013

032

Một người hành hương

 

 5

Chỉ  

3/9/2013

033

Luận Công Trương

USA

 100

USD

3/10/2013

034

Bùi Thị Thanh Hương

Vũng Tàu

500,000

VND

3/10/2013

035

Maria Đa Minh Trần Tình

USA

1,000

USD

3/11/2013

036

Nguyễn Văn Triệu

USA

100

USD

3/11/2013

037

Đa Minh Nam Văn Dũng

Tân Phú - Sài Gòn

500,000

VND

3/12/2013

038

GB. Long-Maria Hằng

 

8,000,000

VND

3/12/2013

039

Pr. Nguyễn Toàn

Đà Nẵng

 100

USD

3/12/2013

040

Một người Hành hương

 

300,000

VND

3/12/2013

041

Maria Xuân

Gx Ngọc Đồng

4,000,000

VND

3/13/2013

042

Chị Hới

Gx Ngọc Đồng

2,000,000

VND

3/13/2013

043

Trần Thị Thiên Trang

Sài Gòn

500,000

VND

3/14/2013

044

OB. Bùi Tiến Trình

USA

100

USD

3/14/2013

045

Pr. Nguyễn Văn Lịch JOHN

USA

100

USD

3/14/2013

046

Khải Hoàng

USA

100

USD

3/14/2013

047

Chị Minh Trang

Đà Lạt

10,000,000

VND

3/14/2013

048

Bùi Văn Vinh

 

45,000,000

VND

3/14/2013

049

Lê Văn Hoàng

USA

2,000,000

VND

3/15/2013

050

Natalia Ngo

USA

500,000

VND

3/15/2013

051

Trịnh Thị Thanh Tuyền

Đồng Nai

500,000

VND

3/15/2013

052

Pr. Nguyễn Văn Lực

TP Vinh

10,000,000

VND

3/15/2013

053

Cty TNHHDV Vĩnh Thực

Nam Định

5,000,000

VND

3/16/2013

054

Matta Nguyễn Thị Như

USA

 500

USD

3/16/2013

055

Thi Van Ruhlan

Đức

500,000

VND

3/16/2013

056

Nguyễn Ngọc Tám

Tân Mai

500,000

VND

3/17/2013

057

Maria Tr. Thị Thanh Bình

Nam Định

100,000

VND

3/17/2013

058

Maria Tr. Thị Xa

Biên Hòa

7,000,000

VND

3/17/2013

059

Vũ Thị Kim Liên-Kim Dung

 

3,000,000

VND

3/18/2013

060

Nguyễn Thị Huệ

Hoàng Mai-Hà Nội

500,000

VND

3/19/2013

061

Trường Bích

Long Biên - Hà Nội

1,000,000

VND

3/21/2013

062

Trần Minh Chi

Tân Bình - TPHCM

1,000,000

VND

3/21/2013

063

AC Ngọc - Vũ

Bà Rịa - Vũng Tàu

400,000

VND

3/21/2013

064

Vũ Thị Kim Chi

Tp Cần Thơ

1,000,000

VND

3/21/2013

065

Vũ Văn Tính

Hải Phòng

1,000,000

VND

3/22/2013

066

Ng.V.Tư-Lại Thị Oanh

Buôn Mê Thuột

2,000,000

VND

3/23/2013

067

Ngoi Van Le

USA

 100

USD

3/24/2013

068

Trần Anh Minh

Vũng Tàu

1,000,000

VND

3/24/2013

069

Nguyễn Thị Kim Cúc

Sài Gòn

500,000

VND

3/24/2013

 

TỔNG CỘNG: 

 

255,300,000 VND

6,500 USD

300 AUD

25 chỉ vàng

 40,000 YÊN

 

3/24/2013

 

Admin

Các tin khác: