Danh sách các Ân nhân

Danh sách Ân nhân dâng cúng - Tháng 04/2013

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

STT

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG

ĐỊA CHỈ

TIỀN

USD

NGÀY

001

ÔB. Đoàn Đinh

Hà Úc - USD

 100

USD

4/1/2013

002

Chị Tuyến

Sài Gòn

1,000,000

VND

4/1/2013

003

Vũ Thị Sượi

Úc

 100

 AUD

4/1/2013

004

Catarina Ngô Hồng Loan

San Jose CA.

100

USD

4/1/2013

005

Maria Phạm Thị Ngoan

Xuân Lộc

200

USD

4/2/2013

006

Lm. Nguyễn Thế Khanh

Gx.Phú Hoà - Rạch Giá

4,000,000

VND  

4/3/2013

007

ÔB. Hường Hiến

Gx. Sáo Cát

 200

USD

4/3/2013

008

Ô. Bulkin

Chính Thống Giáo Nga

15,000,000

VND  

4/4/2013

009

Gđ. Nguyễn Thị Mến

USA

 300

USD

4/4/2013

010

Hằng Toãn

Gx. Hàm Long - Hà Nội

500,000

VND  

4/4/2013

011

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Biên Hoà - Xuân Lộc

3,000,000

VND  

4/5/2013

012

Mã Thị Kiều Oanh

Biên Hoà - Xuân Lộc

200,000

VND  

4/5/2013

013

Đỗ Thị Mai Hương

Biên Hoà - Xuân Lộc

500,000

VND  

4/5/2013

014

Gđ. Thuận Hương

 

1,000,000

VND  

4/5/2013

015

Một người Hành Hương

 

500,000

VND  

4/5/2013

016

Maria Trịnh Thị Hạnh

 

100

USD

4/5/2013

017

Lê Kỳ

Gx. Đá Bạc - GP Huế

1,000,000

VND  

4/5/2013

018

Nguyễn Thị Hồng Mỹ

63 Huỳnh Thúc Kháng-Đà Nẵng

5,000,000

VND  

4/5/2013

019

Bà Đinh Thị Đượm

Úc

 150

USD

4/5/2013

020

Luật sư: Đaminh Ng. Thanh Khiết
Maria Vũ Thị Kim Cúc

54/10 Nguyễn Hồng Đào
F14 - Quận Tân Bình

 25,000

USD

4/7/2013

021

Pr. Trần Phúc Tín

51 Ngô Thời Nhiệm-F6-Q3-SG

20,000,000

VND  

4/7/2013

022

Cat. Nguyễn Thị Thắm Nhung

Gx.Gia Yên-Xuân Lộc

20,000,000

VND  

4/8/2013

023

AC. Vũ Hoàng Huyền

USA

20,000,000

VND  

4/8/2013

024

ÔB. Lê Văn Ý

Hoa Kỳ

2,000,000

VND  

4/8/2013

025

ÔB. Trần Quốc Tú

Sài Gòn

500,000

VND  

4/8/2013

026

Trương Chí Thiện

Sài Gòn

500,000

VND  

4/8/2013

027

Một người Hành Hương

 

2,000,000

VND  

4/8/2013

028

Ba của Trương Luân

USA

 100

USD

4/9/2013

029

Lm.Gioan Phạm Đình Nhu

ĐCha.Đaminh Xuân Lộc chuyển

10,000,000

VND  

4/10/2013

030

Gx. Văn Hải (3 người)

Xuân Lộc - Đức Tổng Phanxicô Xaviê chuyển

8,000,000

VND  

4/10/2013

031

Lm. Phạm Bá Tước

Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chuyển

 2,412

USD

4/10/2013

032

Anh Huấn

ĐTGM. F.x. chuyển

300,000

VND  

4/10/2013

033

Cộng đoàn Núi Tung

Toà Giám Mục Xuân Lộc chuyển

1,000,000

VND  

4/10/2013

034

Dì Phượng

Nhà trẻ Sao Mai-Gx.Văn Hải

 50

EURO 

4/10/2013

035

Tu xá Chúa Thánh Linh

Long Thành - Đồng Nai

2,000,000

VND  

4/10/2013

036

Một người giáo dân

ĐTGM Phanxicô Xaviê chuyển

1,000,000

VND  

4/10/2013

037

Tu viện Thánh Phaolô

Bà Rịa - Vũng Tàu

20,000,000

VND  

4/10/2013

038

ÔB.Pr. Phạm Văn Bình

Gx.Hải Sơn - Bà Rịa - Vũng Tàu

30,000,000

VND  

4/10/2013

039

Một số ân nhân

Qua Toà Giám Mục Bà Rịa chuyển

 700

USD

4/10/2013

040

Cat. Nguyễn Thị Thắm Nhung

Gx.Gia Yên - Xuân Lộc

20,000,000

VND  

4/11/2013

041

Một người Hành Hương

 

1,000,000

VND  

4/11/2013

042

Vũ Khắc Cường

Sài Gòn

1,000,000

VND  

4/11/2013

043

ÔB. Trần Thế Sơn + Phương Kim

Đức

 1,000

USD

4/11/2013

044

Bà Hiệp

Đức

100

 EURO

4/11/2013

045

Chị Thước

Đức

100

EURO 

4/11/2013

046

AC. Duy Thảo

Đức

100

EURO 

4/11/2013

047

Ôg. Bà Thu

Đức

200

EURO 

4/11/2013

048

Bác Tài

Đức

100

 EURO

4/11/2013

049

Bà Sai+Bà Phụng+Cô Truông

Đức

90

EURO 

4/11/2013

050

F.x. Lê Văn Khiêm

Sài Gòn

500,000

VND  

4/12/2013

051

Một Khách Hành hương

 

2,000,000

VND  

4/12/2013

052

Ô.B. Tuyên + Độ

Hoa Kỳ

 500

USD

4/12/2013

053

Giuse Khanh + Maria Thúy

Hà Nội

500,000

VND

4/12/2013

054

Đỗ Thị Lan

Sài Gòn

 100

USD

4/12/2013

055

Nguyễn Thị Văn Anh

Quảng Bình

100,000

VND  

4/13/2013

056

Giuse Nguyễn Văn Lộc

Xuân Lộc

2,000,000

VND  

4/13/2013

057

Một người Hành Hương

Hoa Kỳ

200

USD

4/13/2013

058

Gđ. Hồng Sơn

Sài Gòn

100

USD

4/14/2013

059

Một người

Đà Nẵng

350,000

VND  

4/14/2013

060

Tạ Thị Phúc

 

200,000

VND  

4/14/2013

061

Nguyễn Thị Huyền

Hà Nội

500,000

VND  

4/14/2013

062

Giuse Nguyễn Văn Thắng

Hà Nội

200,000

VND  

4/14/2013

063

Nguyễn Đình Thiện

Đà Nẵng

200,000

VND  

4/14/2013

064

Cty TNHH Tân Xuân

Nghệ An

30,000,000

VND  

4/14/2013

065

Gđ. Kiem Ngo

Qua Cha Phan Hưng

600

USD

4/15/2013

066

Phạm Thị Thân

ĐÔ. Nguyễn Ngọc Hàm chuyển

2,000

USD

4/15/2013

067

Đỗ Văn Thư

ĐÔ. Nguyễn Ngọc Hàm chuyển

2,000

USD

4/15/2013

068

Ô. Nguyễn Long

ĐÔ. Nguyễn Ngọc Hàm chuyển

500

USD

4/15/2013

069

Nguyễn Trinh Hiệp

USA

200

USD

4/15/2013

070

Ô. Minh Vũ

USA

200

USD

4/15/2013

071

Maria Phạm T. Huyền Trân

 

3,000,000

VND  

4/15/2013

072

Một người Hành hương

 

1,000,000

VND  

4/15/2013

073

Nguyễn Thanh Tâm

USA

 100

USD

4/15/2013

074

Vũ Thị Hương Chinh

Sài Gòn

1,000,000

VND  

4/15/2013

075

Một người Hành hương

Lương dân

500,000

VND  

4/15/2013

076

Hương Thanh Trân

 

250,000

VND  

4/15/2013

077

Một người Hành hương

 

700,000

VND  

4/15/2013

078

Lê Thị Điệp

USA

1,000,000

VND  

4/15/2013

079

Maria Hiền

 

500,000

VND  

4/15/2013

080

Nguyễn Thị Thanh Vân

Quy Nhơn

1,000,000

VND  

4/16/2013

081

Maria Tạ Thị Thụy

Gx. Khe Sanh

1,000,000

VND  

4/16/2013

082

Tiểu Ngọc Diễm

USA

100

USD

4/16/2013

083

Jacklyn Lan Nguyen

USA

1,000

USD

4/16/2013

084

Trương Trí

USA

100

USD

4/17/2013

085

Huỳnh Quốc Thắng

Sài Gòn

500,000

VND  

4/18/2013

086

Giuse Nguyễn Văn Đàm

Hà Nội

500,000

VND  

4/20/2013

087

Huỳnh Diệu Liên

Hà Nội

100,000

VND  

4/21/2013

088

Nguyễn Thị Kim Anh

Hà Nội

500,000

VND  

4/21/2013

089

Hường Thị Mỹ Nguyễn

USA

1,000

USD

4/21/2013

090

Châu Nguyễn

USA

300

USD

4/23/2013

091

Nguyễn Xuân Lai

Gx. Thủ Đức

1,000,000

VND  

4/24/2013

092

Hoàng Thị Thư

Gx. Thánh Khang

1,000,000

VND  

4/25/2013

093

Vũ Cương Kiên - Thuần

Hà Nội

1,000,000

VND  

4/26/2013

094

Giuse Maria Nguyễn Văn Sáu

Gx. Tân Bồi - Bùi Chu

1,000,000

VND  

4/27/2013

095

Đỗ Thị Quyên-Giang Thanh

Gx. Thánh Tâm - Sài Gòn

3,000,000

VND  

4/27/2013

096

Gđ. BáPê Anh Quốc

Anh quốc

500,000

VND  

4/27/2013

097

Lê Văn Xuân

Sài Gòn

1,000,000

VND  

4/28/2013

098

Phạm Văn Vượng-Ng. Thu Hường

Gx. Hòa Cường - Đà Nẵng

500

USD

4/29/2013

099

Cat. Phan Thị Hồ

Vinh Hòa - Huế

200

USD

4/29/2013

100

Cty ASC-GOUP

Hà Nội

10,000,000

VND  

4/29/2013

101

ÔB. Tý Mót

Thái Lan

 

VND  

4/29/2013

102

Nguyễn Thị Tính

Gx. Nam Hà - Xuân Lộc

1,000,000

VND  

4/29/2013

103

Một người Hành hương

Thái Lan

1,000,000

VND  

4/29/2013

104

Một người Hành hương

 

3,000,000

VND  

4/29/2013

105

JB. Lê Ngọc Trong

Gx. Hàm Long - Hà Nội

1,000,000

VND  

4/29/2013

106

Isave Thu Ánh

Sài Gòn

500,000

VND  

4/29/2013

107

Bùi Khánh Thủy Trần

USA

 1,000

USD

4/29/2013

TỔNG CỘNG: 

264,100,000 VND

41,062 USD

740 EURO

100 AUD

5,000 BATH

4/30/2013

 

Admin

Các tin khác: