Danh sách các Ân nhân

Danh sách Ân nhân dâng cúng - Tháng 05/2013

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

STT

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG

ĐỊA CHỈ

TIỀN VNĐ

USD

NGÀY

001

Lê Thiện Hai - Lê Thị Hảo

USA

 

5,350

5/2/2013

002

Hoang Mindy

USA

 

700

5/2/2013

003

Khách Hành Hương

Sài Gòn

500,000

 

5/3/2013

004

Ts. Hàn Mạnh Tiến (lương dân)

Hà Nội

5,000,000

 

5/5/2013

005

Bà Vũ Thị Lành

USA

 

1,000

5/5/2013

006

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Gx. Phước Sơn

20,000,000

 

5/6/2013

007

Huỳnh Kim Liên

Tắc Xậy

3,000,000

 

5/7/2013

008

Trương Thuc

USA

 

100

5/7/2013

009

Têrêxa Bùi Thị Kim Loan

Sài Gòn

100,000

 

5/8/2013

010

Maria Đào Thị Sinh

Gx. Chính Toà Thanh Hoá

10,000,000

 

5/8/2013

011

Maria Ngô Thị Ca

Củ Chi

200,000

 

5/8/2013

012

Bà Nguồn

Bình Dương

500,000

 

5/8/2013

013

Maria Bùi Thị Nụ

Dầu Tiếng-Bình Dương

500,000

 

5/8/2013

014

Bùi Thị Kiềm

Bình Dương

500,000

 

5/8/2013

015

Vũ Quang Minh

Xuân Lộc

5,000,000

 

5/9/2013

016

Giuse Nguyễn Quang Vui
Matta Lê Thị Xuân Mai

Giáo xứ Yên Lảng-Xuân Lộc

50,000,000

 

5/9/2013

017

Trương Quang Dinh

USA

 

200

5/9/2013

018

Nguyễn Thị Tuyết

Sài Gòn

2,000,000

 

5/10/2013

019

Phạm Thuý Lan

Gx. Cửa Bắc - Hà Nội

2,000,000

 

5/11/2013

020

Vincentê Nguyễn Xuân Long

Hà Nội

2,000,000

 

5/12/2013

021

Phạm Thị Bích Loan

Philippin

500,000

 

5/12/2013

022

Trương Thị Minh Tuyết

Biên Hoà - Đồng Nai

500,000

 

5/12/2013

023

Trương Thị Mộng Linh

Biên Hoà - Đồng Nai

1,000,000

 

5/12/2013

024

Ngô Thị Bích Thuỷ

Biên Hoà - Đồng Nai

500,000

 

5/12/2013

025

Lm. Nguyễn Thanh Hùng

Phương Lâm - Đà Đạt

2,000,000

 

5/13/2013

026

Nguyễn Văn Phát

La Vang

400,000

 

5/14/2013

027

Bà Hoà

La Vang

1,000,000

 

5/14/2013

028

Mađalêna Phùng Hội

Úc

 

50

AUD

5/14/2013

029

Phạm Trung Quang

Tx

 

100

5/14/2013

030

Nguyễn Thị Kim Thuỷ

Xóm Mới

1,000,000

 

5/14/2013

031

Một khách hành hương

Xóm Mới

1,000,000

 

5/14/2013

032

Một độc giả Báo Công Giáo Dân Tộc

Lê Văn Danh chuyển

 

10 Chỉ

5/15/2013

033

Một ân nhân gửi về Toà TGM Sài Gòn

Cha Linh chuyển

 

10 Chỉ

5/16/2013

034

Rosa Maria Hoàng Hồng Thuý

Sài Gòn

 

100

EURO 

5/16/2013

035

A. Hiếu

USA (ĐTGM Phanxicô Xaviê chuyển)

 

5,000

5/20/2013

036

A. Hiệp Sĩ Đoàn

Hoa Kỳ-CĐMVN chuyển cho ĐTGM Fx.

 

10,500

5/20/2013

037

Trần Thị Dung

Gx. Tam Toà - Quảng Bình

500,000

 

5/21/2013

038

Trần Văn Tiến

Sài Gòn

7,000,000

 

5/22/2013

039

Anna Bùi Thị Nga

Gx. Bình An - Xuân Lộc

20,000,000

 

5/22/2013

040

Một người Hành hương

 

500,000

 

5/22/2013

041

Matta & Phêrô

Gx. Chính Toà - Bà Rịa

2,000,000

 

5/22/2013

042

Trần Thị Hương

Gx. Chính Toà - Bà Rịa

 

 1,000

CAD

5/22/2013

043

Têrêxa Mai Uyên

Gx. Bình Tâm - Sài Gòn

4,000,000

 

5/23/2013

044

Một người Hành hương

 

9,000,000

 

5/23/2013

045

Triệu Thị Kim Oanh

Gx. Huyện Sủ - Cà Mau

5,000,000

 

5/23/2013

046

Lê Thanh Phương

Gx. Bùi Môn - Sài Gòn

5,000,000

 

5/24/2013

047

Một khách hành hương

 

1,000,000

 

5/24/2013

048

Anrê Khuê Bùi

USA

 

1,000

5/24/2013

049

Trần Thị Dung

Sài Gòn

500,000

 

5/25/2013

050

AC. Đường Khuyên

Hương Khê - Hà Tĩnh

30,000,000

 

5/25/2013

051

Trần Thu Trang + Mai Ngọc Tuấn

Gx. Nam Hoà - Sài Gòn

1,000,000

 

5/26/2013

052

Một người Hành hương

 

200,000

 

5/27/2013

053

Giuse Châu + Maria Cậy

Kiên Lao - Bùi Chu

5,000,000

 

5/28/2013

TỔNG CỘNG: 

199,900,000 VND

23,950 USD

1,000 CAD

100 EURO

50 AUD

20 Chỉ

5/29/2013

 

Admin

Các tin khác: