Danh sách các Ân nhân

Danh sách Ân nhân dâng cúng - Tháng 11/2012

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

 

 

STT

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

NGÀY

001

Nguyễn Đức Hoà

USA

500

USD

02/11/2012

002

Một người hành hương

USA

100

USD 

03/11/2012

003

Bà mẹ Công giáo

Thủ Đức

500,000

VND

08/11/2012

004

Một người hành hương

 

1,000,000

 VND

10/11/2012

005

Đoàn hành hương

Xuân lộc

5,000,000

 VND

13/11/2012

006

Chị: Huệ+Hoa

Nghệ An

1,000,000

 VND

13/11/2012

007

Hồ Thị Nhiễu

Úc

500

 AUD 

14/11/2012

008

Gđ: Tuân Huyền

Úc

1,000

 AUD 

14/11/2012

009

Nguyễn Thị Kim Anh

Chính Toà Đà Nẵng

2,000,000

 VND

16/11/2012

010

Cha Lê Văn hải

Phan Rang

6,000,000

 VND

17/11/2012

011

Bùi Đức Nhuận

Pháp

1,000

EURO

19/11/2012

012

Hoàng lê

Hoa Kỳ

500 

USD

19/11/2012

013

Nguyễn Văn Khiết

Vũng tàu

13,000,000 VND

+ 900 USD + 50 AUD

22/11/2012

014

Trần Thị Kim Ánh

USA

2,000

USD

23/11/2012

015

Nguyễn Thị Vui

Hoa Kỳ

1,000

USD

24/11/2012

016

Ngoi Van Le

Hoa Kỳ

300

USD

25/11/2012

017

ÔB.Chuyên Đượm

USA

1,000

USD

25/11/2012

018

Nguyễn Thị Mận

USA

500

USD

25/11/2012

019

Nguyễn Chí Tôn

USA

300

USD

25/11/2012

020

Nguyễn Tâm Sùng

USA

200

USD

25/11/2012

021

Nguyễn Ngọc Quang

USA

200

USD

25/11/2012

022

Đào Đặng

USA

200

USD

25/11/2012

023

Giuse Vũ Đức Vương-Hân

Nam Định

Chỉ

26/11/2012

024

Dòng Trinh Vương

 

100,000,000

 VND

27/11/2012

025

Mến Thánh Giá

Bà Rịa

50,000,000

 VND

27/11/2012

026

Trần Văn Phán

Nha Trang

200 

USD

27/11/2012

027

Dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm

Xuân Lộc

50,000,000

VND 

27/11/2012

028

Phạm Đức Sinh

USA

3,000,000

VND 

27/11/2012

029

Gđ: Trần Văn Phán

Gx.Phước Hải-Nha Trang

200

USD

27/11/2012

030

Lê Trần An Phúc

Sài Gòn

1,000

USD

29/11/2012

031

Gđ: Trần Ngọc Ân

Sài Gòn

1,000,000

VND 

29/11/2012

032

Huynh Đoàn Đaminh

Hố Nai

10,000,000

VND 

29/11/2012

033

Têrêxa Nguyễn

Hà Nội

1,000,000

VND 

29/11/2012

034

Nguyễn Viết Phương

 

1,000,000

VND 

29/11/2012

035

Lê Khánh Tâm

Phú Thọ

1,000,000

VND 

29/11/2012

036

Con cháu bà Nụ

Đồng Nai

1,300,000

VND 

29/11/2012

037

Dương Tuyết Hương

Đồng Nai

2,000,000

VND 

29/11/2012

038

Nguyễn Quốc Tài

 

1,500,000

VND 

29/11/2012

039

Nguyễn Thị Thạo

Xuân Lộc

4,000,000

VND 

29/11/2012

040

Nguyễn Tấn Dũng

Sài Gòn

1,000,000

VND 

29/11/2012

041

Nguyễn Quang Nghiêm

An Giang

1,000,000

VND 

29/11/2012

042

Bùi Thị Quy

Phú Yên

2,000,000

 VND

29/11/2012

043

Huynh Đoàn Đaminh

 

7,100,000

VND 

29/11/2012

044

Nguyễn Thị Khấn

Gx.Thạch Đà-Xóm mới

10,000,000

 VND

29/11/2012

045

Nguyễn Minh Chuyển

Xuân Lộc

5,000,000

VND 

29/11/2012

046

Huynh Đoàn giáo dân

Hố Nai

500

USD

29/11/2012

047

Đinh Minh Hùng

Biên Hoà-Xuân Lộc

5,000,000

VND 

29/11/2012

048

Nguyễn Phạm Ánh Hồng

 

 50

USD

29/11/2012

TỔNG CỘNG: 

285,400,000 VND

9,650 USD

1,000 EURO

1,550 AUD

1 chỉ vàng

11/29/2012

  

 

Admin

Các tin khác: