Danh sách các Ân nhân

Danh sách Ân nhân dâng cúng - Tháng 12/2012

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

 

 

STT

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG

ĐỊA CHỈ

TIỀN VNĐ

USD

NGÀY

001

Dòng Trợ Thế Thánh Gioan

Biên Hoà

5,000,000

 VND

01/12/2012

002

Nguyễn Thị Lai

Vinh

20,000,000

 VND

01/12/2012

003

Phạm Thị Quê

USA

1,000

USD

01/12/2012

004

Nguyễn Minh Sơn

Sài Gòn

1,000

USD

03/12/2012

005

Anh chị.Thân-Nhỏ

Hải Phòng

2,000,000

 VND

08/12/2012

006

Nguyễn Thị Mùi

Hải Phòng

1,000,000

 VND

08/12/2012

007

Hồng Sương-Bác Nhân

Úc

500 

 AUD

08/12/2012

008

Bà Trùm Lợi

Gx.Tân Mai

3,000,000

VND

09/12/2012

009

Nguyễn Thị Thư

USA

500 

USD

10/12/2012

010

Châu Hải Dung_Diễm Dung

Úc

20,000,000

VND

14/12/2012

011

Một gia đình

Úc

200

USD

16/12/2012

012

Bảo Văn Hồ

Đà Nẵng

1,000

USD

17/12/2012

013

Anh Thông

USA

200

USD

18/12/2012

014

Gđ: Nguyễn An Hải

USA

500

USD

18/12/2012

015

Gioan Công

Nam Định

1,000,000

VND

18/12/2012

016

ÔB.Ngọc Én

Úc (Đức Tổng chuyển)

400 

 AUD

20/12/2012

017

Một Nhóm Hàn Quốc

Đức Tổng chuyển giao

458

USD

24/12/2012

018

Một Nhóm Hàn Quốc

Đức Tổng chuyển giao

409

USD

24/12/2012

019

Một Nhóm Hàn Quốc

Đức Tổng chuyển giao

8,520,000

 VND

24/12/2012

020

Tv. MTG Gò Vấp

Đức Tổng chuyển

10,000,000

 VND

24/12/2012

021

Trần Thị Ngọc Diệp

Gx.Đồng Phát

10 

 Chỉ

24/12/2012

022

Nhóm Anh Phạm Ngọc Sơn

Nauy

1,500

USD

24/12/2012

023

Một Nhóm Hàn Quốc

Đức Tổng chuyển giao

459

USD

25/12/2012

024

Danny Nguyễn

USA

500

USD

27/12/2012

025

Maria Tân

ÚC

600

 AUD

30/12/2012

026

Lê Minh Giám

Sài Gòn

2,000,000

 VND

30/12/2012

027

Giuse Đinh Văn Thảo

VP Luật Sư Tân Luật SG:

100,000,000

 VND

30/12/2012

028

Tâm Trinh Thi

ÚC

10,000,000

VND

31/12/2012

TỔNG CỘNG: 

182,520,000 VND

7,726 USD

1,500 AUD

10 chỉ

12/31/2012

 

 

Admin

Các tin khác: