Thông tin công trình đền thánh

Hình ảnh Đức TGM Leopoldo Girelli và Đức TGM Phanxicô Xaviê thăm công trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

Ngày 27-4-2013 - Nguồn ảnh: LM. Giuse Huỳnh Đình Hào – Giáo Phận Huế

 

 

Nguồn ảnh: LM. Giuse Huỳnh Đình Hào – Giáo Phận Huế

Admin

Các tin khác:

Video
Tin mới