Thông tin công trình đền thánh

Vài hình ảnh công trình xây dựng Đền thánh - ngày 05/07/2013

Đến ngày 05/07/2013, công trình vẫn đang tiếp tục với phần thi công nền móng của Đền thánh.

Vài hình ảnh được ghi nhận ngày 05/07/2013

 

Admin

Các tin khác:

Video
Tin mới